မြောက်ဒဂုံမြို့ နယ်

အမှတ် ၃၉၂ ၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်း ၊ ၄၆ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဒဂုံ

မြောက်ဒဂုံမြို့ နယ်