မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်

အမှတ်(၂၅၃)၊ အနော်ရထာလမ်း၊ အနန်းပင်မြောက်ပိုင်းရပ်ကွက်၊
မင်္ဂလာဒုံ

မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်