မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်

အမှတ်(၆၃) ပထမထပ်၊ (၁၂၅)လမ်းထိပ်၊ ဗညားဒလမ်းမကြီး၊
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်

မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်