ဒီပဲယင်းမြို့နယ်

ရေဦး-မုံရွာ လမ်းမကြီးဘေး၊ ၊တိုးချဲ့ကွက်သစ်ရပ်ကွက်၊ ဒီပဲယင်း

ဒီပဲယင်းမြို့နယ်