ဒီမိုကရေစီရေး

အခြေခံမူများ

For Democracy-01.png
 • လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာ ထင်မြင် ယူဆခွင့် နှင့် လွတ်လပ်စွာ အသင်းအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပိုင်ခွင့်စသည့် အခြေခံ ရပိုင်ခွင့်များနှင့်အတူ လွတ်လပ်ခွင့်ရှိခြင်း၊

 • ပွင့်လင်းမြင်သာ၍ ယုံကြည်စိတ်ချရသော လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတသည့် ရွေးကောက်ပွဲများ ပုံမှန်ကျင်းပနိုင်ခြင်း၊

 • ဥပဒေပြုရေးအာဏာ၊ အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာနှင့် တရားစီရင်ရေးအာဏာတို့ကို ခွဲခြား ကျင့်သုံးခြင်း၊

 • ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းများနှင့်အညီ လွတ်လပ်စွာဆောင်ရွက်သော မီဒီယာများ၏ အခန်းကဏ္ဍကို လေးစားခြင်း။

ဖယ်ဒရယ်ရေး

အခြေခံမူများ

For Federal-01.png
 • ပြည်ထောင်စုအတွင်းရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးအချင်းချင်းအပြန်အလှန်လေးစားမှု၊ အသိအမှတ်ပြုမှု၊ သာတူညီမျှမှုတို့ဖြင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူတကွ ယှဉ်တွဲနေထိုင်ခြင်း၊

 • ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုကိုလျှော့ချပြီး တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အစိုးရများကို လုပ်ပိုင်ခွင့် အာဏာ တိုးပေးမည့် ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို ဦးတည်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်သွားခြင်း။

နိုင်ငံတော်အစိုးရ

အခြေခံမူများ

For Government-01.png
 • ပြည်သူလူထုအကျိုးကို ဖော်ဆောင်နိုင်ရန် ထိရောက်၍ စွမ်းဆောင်ရည် ပြည့်ဝသော တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုရှိသည့် အစိုးရအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းခြင်း၊

 • သုတေသန အထောက်အထားများအပေါ် အခြေခံသောမူဝါဒများကို ချမှတ်ရေးဆွဲ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊

 • ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ အစဉ်တိုးတက်မြင့်မားလာစေခြင်း၊

 • အစိုးရ၏ အခန်းကဏ္ဍကို အာဏာရပါတီနှင့် ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ ခွဲခြားထားပြီး လက်တွေ့ ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ခြင်း။

တရားစီရင်ရေး

အခြေခံမူများ

For Justice-01.png
 • ဥပဒေရှေ့မှောက်တွင် တန်းတူညီမျှမှုရှိရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို လိုက်နာ စောင့်ထိန်းခြင်း၊

 • သီးခြားလွတ်လပ်သော တရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင်ဖြစ်ခြင်း။

လုံခြုံရေး

အခြေခံမူများ

For Security-01.png
 • နိုင်ငံသားတိုင်း အကြမ်းဖက်မှုအန္တရာယ်များမှ ကင်းဝေးပြီး ငြိမ်းချမ်းလုံခြုံသော လူမှုဘဝ ဖြစ်ပေါ်စေရေးအတွက် နိုင်ငံတော်၏ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုကို ခံစားခွင့် ရရှိခြင်း၊

 • အကြမ်းဖက်မှု၊ ခြိမ်းခြောက်မှု၊ ဘာသာရေး ခုတုံးလုပ်မှု၊ လူမျိုးရေး အစွန်းရောက်မှု၊ အစရှိသည့် အလွဲသုံးစားပြုတိုက်ခိုက်မှုများနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုများကို ငြင်းဆန်ခြင်း။

စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေး

အခြေခံမူများ

For Business-01.png
 • နိုင်ငံသားတိုင်း ပရိယေသန ဝမ်းစာရှာဖွေပိုင်ခွင့်၊ စျေးကွက်စီးပွားရေး စနစ်တွင် လွတ်လပ်စွာ ပါဝင်နိုင်ခွင့်နှင့် ပုဂ္ဂလိက ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို မြှင့်တင်ခြင်း၊

 • ဆင်းရဲနွမ်းပါးခြင်း၊ အသိပညာ နိမ့်ပါးလာခြင်းတို့ကြောင့် လူမှုကျင့်ဝတ်စရိုက် လက္ခဏာများ၊ အရည်အသွေးများ ကျဆင်းလာခြင်းတို့ကို မိသားစုဘဝများမှ အခြေပြု၍ အစိုးရ၊ ပုဂ္ဂလိကနှင့် အစိုးရမဟုတ်သော အခန်းကဏ္ဍများအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့့် ပံ့ပိုးကူညီပေးခြင်း၊

 • မည်သည့် အခြေအနေအရပ်ရပ်တွင်မဆို မညီမျှသော ခွဲခြားဆက်ဆံမှုများကို ငြင်းပယ် ဆန့်ကျင်ခြင်း၊

 • တက်ကြွသော အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို မြှင့်တင်၍  အားပေးကူညီခြင်း၊ ပြည်သူပြည်သားတိုင်း လွတ်လပ်စွာ ပညာဆည်းပူးခွင့်နှင့် လေ့ကျင့်သင်ကြားခွင့် ရရှိစေခြင်း၊ ကလေးသူငယ်များ၊ မိဘမဲ့ကလေးများ၊ အမျိုးသမီးများ၊ သက်ကြီး ရွယ်အိုများ၊ မသန်စွမ်းသူများ စသည့် အားနည်းသူများနှင့် ထိခိုက်လွယ်သူများ အပါအဝင် ပြည်သူများ အားလုံး၏ စားဝတ်နေရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အခြားလူမှုရေး ဝန်ဆောင်မှုများကို ပိုမိုကောင်းမွန် လာစေခြင်း၊

 • သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးတမ်းစဉ်လာများနှင့် ရှေးဟောင်း အမွေအနှစ်များကို ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်း။