ဗုဗ္ဗသီရိမြို့ နယ်

အမှတ်(၃၄၅၁၁)၊ စွယ်တော်လမ်း၊မင်္ဂလာဒီပ ရပ်ကွက်၊ ဗုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ

ဗုဗ္ဗသီရိမြို့ နယ်