ရည်ရွယ်ချက်

Untitled-1-01.png

နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးတွင် အရည်အချင်းရှိသော နိုင်ငံတော်ဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုလိုလားသော နိုင်ငံသားများ လူမှန်နေရာမှန်ပါဝင်စေခြင်းဖြင့် ငြိမ်းချမ်းသာယာဝပြောသော
ဖယ်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတရပ် ပေါ်ပေါက်လာရန်

အောက်ပါစံတန်ဖိုးများကို အစဉ်နှလုံးသွင်းကာ ဆောင်ရွက်သွားမည်။

equity-01.png

သာတူညီမျှမှု

 • နိုင်ငံသားတိုင်း သာတူညီမျှသော အခွင့်အလမ်းများရရှိနိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံတော်မှ
  သင့်လျော်သော အရင်းအမြစ်များကို အကောင်းဆုံးစီမံခန့်ခွဲနိုင်ရေး

fromdee-01.png

လွတ်လပ်မှု

 • နိုင်ငံသားတိုင်း အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးအရ လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်၊ ပြောဆို၊ လုပ်ဆောင်မှုများကို မိမိကိုယ်တိုင် အပြည့်အဝဖန်တီးနိုင်ရေး

chess-01.png

ကွဲပြားစုံလင်မှု

 • ကွဲပြားစုံလင်သောလူမျိုးစု၊ ဘာသာစကား၊ ယဥ်ကျေးမှု၊ ဓလေ့ထုံးစံနှင့်
  ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုများကို အခြေခံသော ခွင့်တူညီမျှစနစ် ဖော်ဆောင်ရေး

 • နိုင်ငံသားတိုင်း ဖိနှိပ်ခြင်း၊ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း၊ လွှမ်းမိုးခြင်းမခံရစေဘဲ လွတ်လပ်စွာ
  မိမိ၏ဘဝရည်မှန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ခွင့်ရရှိရေး

justice-01.png

တရားမျှတမှု

 • မိမိတို့၏မွေးဖွားရာဒေသ၊ ပတ်ဝန်းကျင်၊ နောက်ခံအခြေအနေပေါ်မမူတည်ဘဲ မိမိ၏ရွေးချယ်မှု၊ ကြိုးစားအားထုတ်မှု၊ တီထွင်မှုများဖြင့် အောင်မြင်နိုင်သ‌သော လူအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တည်ရေး

 • နိုင်ငံသားတိုင်းခံစားခွင့်ရှိသော တိုးတက်ကြီးပွားမှုများကို ရရှိစေရန် ရေရှည်တည်တံ့သော လူမှုစီးပွားရေးစနစ် ဖြစ်ပေါ်ရေး

 • နိုင်ငံသားတိုင်း တရားမျှတသော ဥပဒေ၏အကာအကွယ်ကို တန်းတူခံစားနိုင်ရေး 

right-01.png

တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှု

 • ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာနှင့် သယံဇာတများကို ပြည်သူ့အကျိုးအတွက် တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုဖြင့်
  စီမံခန့်ခွဲသော အစိုးရတစ်ရပ်ဖြစ်ပေါ်ရေး

 • ပြည်သူ့ဆန္ဒနှင့်ရွေးကောက်ပွဲကတိကဝတ်များကို တာဝန်ကျေပွန်စွာ
  အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သော အစိုးရတစ်ရပ်ဖြစ်ပေါ်ရေး