အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်

၈ လမ်း နှင့် ၉ လမ်းကြား၊၇၆ လမ်း နှင့် ၇၈ လမ်းကြား၊အကွက်(၂၂) အမရဌာနီအရှေ့ရပ်၊ အောင်မြေသာဇံ

အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်