ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်

အမှတ်(၄)၊ ၁၉ လမ်း နှင့် မန္တလေး-လားရှိုးလမ်းဒေါင့်၊ ညံတောရပ်ကွက်၊ပြင်ဦးလွင်

ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်