ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်

58 ( B) လမ်း ၊ 106 လမ်း- 107 လမ်းကြား၊ ချမ်းမြသာစည်

ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်