ပခုက္ကူမြို့ နယ်

အမှတ်(၁၅)ရပ်ကွက်၊ မြစ်ကိုင်းရပ်၊ အောင်ဇေယျလမ်း၊ မီးသတ်ရုံကြီးတောင်ဘက်၊ ပခုက္ကူ

ပခုက္ကူမြို့ နယ်