၁.

စုပေါင်းဦးဆောင်ခြင်း

  • တတ်သိပညာရှင်များ၊ အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်သူများ၊ လူငယ်များနှင့် တိုင်းရင်းသားများ စုပေါင်း ဦးဆောင်ခြင်း။

Organize-01.png

၂.

သွေးသစ်လောင်းခြင်း

  • နိုင်ငံ့အရေး စိတ်ပါဝင်စားသော မျက်နှာသစ် လူကြီး၊ လူလတ်၊ လူငယ် ကျား/မ မရွေး ပါဝင်နိုင်စေခြင်း။

Generation-01.png

၃.

ကျား/မ တန်းတူပါဝင်စေခြင်း

  • ကွဲပြားစုံလင်သည့် နောက်ခံအခြေအနေ အမျိုးမျိုးမှ လာသော အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများကို နိုင်ငံရေး၊ ဥပဒေပြုရေး၊ အုပ်ချူပ်ရေး၊ တရားစီရင်ရေး ကဏ္ဍအသီးသီးတွင် သာတူညီမျှစွာ ပါဝင်ခွင့်ရှိစေခြင်း။

  • ကျား/မ တန်းတူညီမျှရေးအတွက် အတားအဆီးများကို လျော့နည်းပပျောက်စေခြင်းဖြင့် အစိုးရကဏ္ဍနှင့် နယ်ပယ် အသီးသီးတွင် တန်းတူညီမျှမှုကို မြင့်တက်စေခြင်း။

EqualRight-01.png

၄.

ကွဲပြားစုံလင်ခြင်းနှင့် အားလုံးပါဝင်စေခြင်း

  • ပြည်သူ့ရေးရာ စီမံအုပ်ချုပ်မှုတွင် ကွဲပြားစုံလင်ခြင်းနှင့် အားလုံးပါဝင်စေခြင်းဖြင့် ဆန်းသစ်တီထွင်ခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားခြင်းနှင့် ပြည်သူလူထု၏ ယုံကြည့်မှုမြင့်တက်လာစေခြင်း။

  • လူတစ်ဦးချင်းစီကို အသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ ပါဝင်စေခြင်းနှင့် အရည်အချင်း ရှိသလောက် လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိစေခြင်းဖြင့် လူသားအားလုံး၏ မွေးရာပါ တန်ဖိုးနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာကို လေးစားခြင်း။

  • လူထု လူတန်းစာပေါင်းစုံ ပါဝင်စေခြင်းဖြင့် နိုင်ငံသား တစ်ဦးချင်းစီအား လူ့အသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း သက်ဆိုင်သည် ဆိုသည့် ခံစားချက်ကို မြှင့်တင်ခြင်း။

  • ပြည်သူလူထု၏အသံများ၊ အကြံဉာဏ် များကို ဖိတ်ခေါ်ခြင်းဖြင့် ပြည်သူနှင့် လက်တွဲဆောင်ရွက်ခြင်း။

Differentiate-01.png